L'escriptori d'arenyautes.cat

És la integració del correu electrònic, el calendari i l'editor en línia de documents i pàgines de Gmail

3-2-09 15:04 / oriol

Arenys.org ofereix amb els comptes d'usuari/usuaria arenyautes.cat les principals eines de treball en línia que conformen l'escriptori de Gmail, desenvolupat per Google. Els usuaris d'aquesta opció integrada d'eines poden gaudir de tot l'escriptori i tots els menús d'ajuda en català i alhora disposen d'una bústia de correu amb el domini el_meu nom@arenyautes.cat, una adreça molt arenyenca i que permet gaudir, gratuïtament, del domini .cat. Aquest entorn d'eines personal s'utilitza als cursos de formació en TIC que fa Arenys.Org. Qualsevol internauta també pot demanar-ne un.

El correu @arenyautes.cat

El format d'aquest espai de correu es prou entenedor i clar pels usuaris habituats a qualsevol altre sistema de webmail (veure exemple). La principal sorpresa pot resultar el sistema de gestionat la safata d'entrada atès que els correus s'organitzen cronològicament però també per les converses o fils de respostes que es generen a partir d'un primer correu electrònic. Aquest sistema pot arribar a confondre fins que no s'agafa l'hàbit. Una bona manera de poder organitzar-se, sobretot si es reben molts de correus, és utilitzar les anomenades etiquetes que permeten seleccionar amb colors o etiquetes de text els correus de diversos remitents. Crear subcarpetes on endreçar els correus també és una bona política per mantenir endreçada la safata d'entrada.

La capacitat de la bústia d'arenyautes.cat és quasi infinita. Actualment ofereix més de 7 GB d'espai i aquest espai va creixent periòdicament. Això fa que no sigui necessari patir pel nombre de correus, només cal tenir una mica d'ordre en la seva gestió. El cercador que està situat a la mateixa capçalera permet, de manera molt fàcil, trobar un usuari, un títol o una paraula del text de qualsevol correu de la safata d'entrada.

Al lateral esquerra hi ha l'accés a les safates de missatges enviats o la paperera i també a l'agenda de contactes. Aquesta agenda s'alimenta directament dels correus amb qui mantenim correspondència però es recomanable organitzar-la amb diferents grups, sobretot, per aprofitar la possibilitat de repetir amb facilitat els enviaments agrupats que fem periòdicament. En aquest espai podeu trobar més ajuda sobre aquests temes.

Tant a l'escriptori de correu, com al calendari o als documents (opcions que surten a la cantonada superior esquerra) es poden accedir a un menú de configuració (dalt dreta) que, entre moltes altres funcions específiques, permet escollir la llengua de tota l'interfície. L'opció 'idioma' és la primera que apareix i podeu escollir el català, o qualsevol altra llengua amb la que volgueu treballar.

Xat: missatgeria instantània

L'escriptori de correu també porta una opció de xat, conversa en línia en temps real. El sistema utilitza la xarxa de Google Talk, de manera que també podeu fer xats amb els milions de persones que fan servir aquesta eina, independentment de si utilitzen Gmail com a servei de correu electrònic.

Sota la barra de 'xat' hi apareixen tots aquells correus amb qui heu mantingut alguna conserva. des del menú 'opcions' podeu convidar a altres usuaris, només indicant la seva adreça a un menú flotant que us sortirà quan ho demaneu. Al costat de cada correu hi ha un cercle de color que indica el seu estat o disponibilitat de mantenir una conversa.

Darrerament el 'xat' també ha incorporat el sistema de videoconferència, i que si voleu utilitzar heu de disposar d'una webcam. Els usuaris que disposen d'aquest sistema els surt reflectida una petita icona al costat del nom de contacte.

El calendari

És una eina molt senzilla i completa. De manera molt fàcil es pot crear un apunt i definir una cita a la graella de dies i hores. A partir de tenir creat l'esdeveniment podem posar en marxa i aprofitar tota mena de sistema d'avisos per planificar la cita: des de programar un correu electrònic, a la matinada, ens envia un correu amb l'agenda del dia, a disparar un recordatori sonor cinc minuts abans d'una cita. Hi ha un extens ventall de possibilitats.

D'altra banda tota la informació de l'agenda és compartible amb altres usuaris i pot esdevenir completament pública. També pot ser recollida per altres programaris, i d'una manera molt senzilla, transportada a tota mena de dispositius mòbils (telèfon, PDA...)

Des del menú lateral es gestiona com compartir el calendari o agregar-ne d'altres i poder monitoritzar-los des del mateix escriptori. Tot depèn de com es doni els permisos i per tant, es recomanable, fer-ho tranquil·lament i fent les proves necssàries.

Documents en línia

L'eina d'edició de textos en línia és un sistema molt complet que permet poder treballar des de qualsevol ordinador, atès que els documents són a la xarxa, i poder-los compartir amb altre usuaris. És una eina, molt interessant per treballar en grup, atès que dóna la possibilitat del treball simultani entre més d'un usuari i respecta les actualitzacions dels textos que es puguin fer.

L'espai d'edició de textos permet unes tasques mínimes d'organització de l'escriptori i els documents que s'hi generen. Totes les possibilitats sobre els documents i els permisos que permeten compartir-los amb altres usuaris estan agrupats en un menú principal (d'esquerra a dreta). En un lateral s'agrupen, organitzats en forma d'arbre, els diferents documents que es van generant.Es interessant l'opció que permet carregar (importar) documents ja creats i que puguin ser en el propi ordinador (o una clau USB). Els documents de text que és poden carregar han de ser d'un tamany inferior 500 kB. I els formats que accepta són els estàndards oberts els fitxers HTML i de text net (.txt), format de text enriquit (.rtf), text d'OpenDocument (.odt), StarOffice (.sxw) i també el format .doc de Microsoft.

Les presentacions que es poden carrehar són els formats Microsoft PowerPoint (.ppt, .pps)(fins a 10MB des del vostre equip, 2MB des de la web, 500KB per correu electrònic). I els fulls de càlcul (fins a 1 MB) amb valors separats per comes (.csv) i fitxers de Microsoft Excel (.xls) i fulls de càlcul d'OpenDocument (.ods). També permet la càrrega de fitxers PDF (fins a 10 MB a l'ordinador, 2 MB a Internet).Nom del fitxersize
mail_arenyautes.png(76 Kb)
captura_doc.png(50 Kb)