Els videojocs ocupen el mateix temps d'oci que la televisió, navegar per Internet o visitar familiars i amics

Plaer, estimul de la imaginació i fer pensar alguns dels arguments que donen els usuaris

1-6-08 4:22 / alex

Un estudi fet a persones de 16 a 49 anys de 15 mercats diferents per la Federació Europea de Programari Interactiu (ISFE) revela que els videojocs ocupen el mateix temps d'oci que la televisió, navegar per Internet, o visitar familiars i amics, i li dediquen entre 6 i 14 hores setmanals. Malgrat tot els enquestats perceben que els videojocs els aporten avantatges "únics" respecte d'altres activitats. Així, el 72 por cent juga per plaer, el 57 por cent como una forma d'estimular la imaginació i el 45 por cento afirma que els jocs els fa pensar.

L'informe ha estat recollit aquí per La Vanguardia i des d'aquí podeu accedir a aquest i altres estudis de l'ISFE sobre els videojocs.